Wat doet Trenker voor het milieu?

verantwoordelijk energieverbruik – ecologie – beleid – engagementWaarden als ecoverantwoordelijkheid zijn verankerd in het bedrijf, vertellen Thierry Margada, technisch directeur, en Victoria Miller, Communication specialist en bezieler van het ecoteam.

Onze acties op energievlak

Beslissen om een nieuwe vestiging te bouwen zonder fossiele energie zoals aardgas en stookolie te gebruiken, is vrij uitzonderlijk in de industrië”, benadrukt Thierry Mardaga niet zonder trots. “De installaties om de farmaceutische productiecriteria na te leven kunnen nogal energieverslindend zijn. Maar door alles te finetunen, kun je minder energie verbruiken en toch de farmaceutische regels volgen. Er gebeurden grote ingrepen aan het gebouw en ook vandaag nog doen we er alles aan om de energie-efficiëntie van onze vestigingen te verbeteren. We proberen ons verbruik onder controle te houden en voeren daarom elke week 43 metingen uit op onze installaties. Daarnaast blijven we zoeken naar manieren om de processen te optimaliseren om nog efficiënter te werken en tegelijk het kwaliteitsniveau van de gecontroleerde zones te handhaven, rekening houdend met de farmaceutische voorschriften. Bij Trenker zijn alle ideeën voor verbeteringen welkom. We bestuderen en evalueren de voorstellen, en afhankelijk van hun kostprijs en rendement voeren we ze in. Eigenlijk werken we volgens een proces van continue verbetering.” 

energie groen trenker

 

 

Vandaag zie je die milieureflex overal in het bedrijf dankzij de oprichting van een ecoteam. Het bewijs: zeer bevredigende resultaten tussen 2018 en 2019! De 552 zonnepanelen leveren samen 13,8% van het elektriciteitsverbruik van het bedrijf. De energie voor warmwaterproductie is met 8MWh verminderd. En 2020 ziet er even positief uit met als doel de totale verbruik met 3 tot 5% te verminderen.

Onze procesoptimalisatiegroep

“Een team dat bestaat uit verantwoordelijken voor de fabricage, de verpakking en de kwaliteitszorg, buigt zich ook over de optimalisatie van de processen. Het houdt zich uiteraard niet enkel bezig met energieoptimalisatie. Zo is het logisch dat als je de productietijd terugdringt, de bezettingstijd van de verpakkingszones kan worden verkort en deze activiteit meteen ook energie-efficiënter wordt.”

Onze richtsnoeren voor de toekomst 

“Energie en middelen enkel gebruiken wanneer je die nodig hebt, zal wellicht steeds belangrijker worden. En dus is het een interessant denkspoor om productieperiodes te concentreren en de farmaceutische productiezone soms stil te leggen om energie te besparen en minder te verbruiken. Uiteraard als de timing van de bestellingen dat toelaat. Een andere mogelijkheid is inzetten op technologische optimalisatie door bijvoorbeeld grote energieverbruikers te vervangen door nieuwe technologieën. Als technisch directeur ben ik aangenaam verrast door het enthousiasme dat het ecoteam teweegbrengt. Het wijst erop dat ons personeel steeds meer met het milieu begaan is. Ik geef toe dat de bijzonder innoverende aanpak van Trenker op dit vlak me heel erg interesseert.”

Hoe ziet u de toekomst?

“Ik zou het logisch vinden om op het vlak van energie verder te kijken dan de directe processen door bijvoorbeeld voor het bedrijfswagenpark of voor de transporteurs die we inzetten voor onze activiteiten rekening te houden met dit aspect.”

 

Waarom een ecoteam?

Victoria is erg begaan met het milieu en wilde binnen Trenker een concreet milieubeleid voeren. In samenspraak met de directie heeft ze daarom een ecoteam opgericht. Het team bestaat uit elf vrijwilligers van verschillende afdelingen (productie, opslag, techniek, communicatie en marketing, grafische afdeling) en komt nu al iets meer dan een jaar om de drie maanden samen. Nadenken over initiatieven om de impact van het bedrijf op het milieu te verkleinen, daar gaat het om. Er worden heel wat nuttige ideeën uitgewisseld en dat heeft al enkele concrete acties opgeleverd. Zo is de sortering en ophaling van afval erop vooruitgegaan (plaatsing van vuilnisbakken voor gescheiden afval), is een bloedinzamelactie georganiseerd samen met het Rode Kruis, werden er fruitmanden voor de medewerkers geplaatst en zijn de plastic bekertjes en roerstaafjes vervangen door exemplaren in glas.

In het begin werd er wat smalend gedaan over het initiatief, maar het idee vindt nu ingang ... en het ecoteam kan stilaan beginnen te dromen van een moestuin waar iedereen tijdens de middagpauze samenkomt.